English
دومین همایش آموزش الکتروشیمی

مشاهده خبر

آپتامر و بیوسنسور

آپتامرها اولیگونوکلئوتیدهائی تک زنجیره اي با تمایل بسیار بالا براي اتصال به RNA یا DNA مولکول هدف خود می باشند. آن ها با اختصاصیت و بهگزینی بسیار بالا به واسطه ویژگی شکل ساختمان سوم خود به مولکول هدف متصل می شوند. لغت آپتامر از کلمه لاتین آپتوس به معنی مناسب گرفته شده است که رفتار قفل و کلید را با مولکول هدف خود دارد، و از این جهت شباهت بسیاري به آنتی بادي ها دارند.

 آپتامرها کاربردهای بالقوه ای در وسائل آنالیز گر شامل بیوسنسورها و عوامل درمانی “therqputic agents” دارند. اندازه آنها بین 6 تا 40 کیلودالتون است و گاهی دارای ساختارهای سه بعدی ویژه و پیچیده هستند.

 آپتامرها می توان بر علیه یونها مثلاً Zn +2، تولید نوکلئوتیدها، ATP ، اولیگوپپتیدها گلیکوپروتئینهای بزرگ مثل CD4 و … ایجاد کرد. به محلهای اتصال آپتامر«آپتاتوپ» می گویند. در استفاده های in vivo برای آپتامرها می توان از آنها به عنوان Magic bullet استفاده کرد که ملکول مورد نظر را تعقیب کرده و از بین ببرند.

 حال به چگونگی استفاده از آپتامرها برای ساخت بیوسنسورها می پردازیم توانائی های این بیوسنسورها عبارتند از: اندازه گیری همزمان صدها گونه ملکولی متفاوت ،حساسیت بسیار بالا،اختصاصیت بسیار بالا ، آنالیز سریع، اصول شیمیایی بسیار ساده که به راحتی می تواند اتوماتیک شود. مسأله مهمتر در مورد بیوسنسورها استفاده از یک تکنیک فلئورسنت بسیار حساس به صورتی است که می تواند یک ملکول را شناسائی کند. در مورد تکنیک فلئورسنت روشهای محو تدریجی ناحیه تحریک شده بسیار قدرتمند هستند. در این تکنیک ها آپتامر را روی یک اسلاید شیشه ای قرار می دهند. در این حالت اگر چه نور ایجاد شده تماماً بازتابش می شود مقداری انرژی به بیرون شیشه در محیط گسترش پیدا می کند که بصورت تعریفی یک ناحیه الکترومگنیک تخریبی را نزدیک سطح شیشه ایجاد می کند این ناحیه را evanescance field می گویند. که خود می تواند بصورت اختصاصی برای تحریک ملکولهای نزدیک سطح شیشه عمل کند با استفاده از این روشها می توان یک ملکول آپتامر متصل به یک ملکول هدف را شناسائی کرد. پس از انقلابی که DNA چیپها ایجاد کردند(مطالعه ژنوم- تعیین توالی سریع DNA ژنومی- بررسی انواع جهشها و تشخیص جهشها در ژنهای خاص- آنالیز بیان ژنوم موجودات در شرایط مختلف- بررسی ژنهای اختصاصی بافتها و…).

تفاوت اساسی بین چیپهای DNA و چیپهای آپتامر در نوع واکنشهائی است که بین پروب در چیپ با ملکول هدف در محلول صورت می گیرد. در DNA چیپها اتصالات از نوع base paiving بین پروب و ملکول مورد نظر صورت می گیرد در حالی که در مورد آپتامر چیپ ها ملکول دارای ساختار سوم مشخص، به وسیله یک لینکرlinker به سطح چیپ متصل می شود. به عبارت دیگر می توان گفت که آپتامر ها به عنوان یک آنتی بادی عمل می کنند با این تفاوت که حتی از خالص ترین آنتی بادی های مونوکلونال با گرایش بیشتر و اختصاصیت بالاتری عمل می کنند.

تعداد بازدید : 255
تاریخ انتشار: 1394/05/15 - 10:30
پیوند ها

محورها
Skip Navigation Links.
Collapse دسته بندیدسته بندی
Expand محور عمومیمحور عمومی
محیط زیست، الکتروشیمی سبز و آموزش الکتروشیمی
آموزش الکتروشیمی و اقتصاد مواد و انرژی
بازدیدهای علمی، کارورزی و آموزش الکتروشیمی
فرآیندهای الکتروشیمیایی و زندگی روزانه
بهداشت، تندرستی و آموزش الکتروشیمی
تلفن های هوشمند، شبکه جهانی وب و آموزش الکتروشیمی از راه دور
نقد جایگاه الکتروشیمی در برنامه های درسی و آینده پژوهشی در آموزش الکتروشیمی
موضوع های مورد نیاز و قابل طرح الکتروشیمی در کتاب های درسی آینده
شیوه های تازه و نوآورانه ی ارایه مفاهیم الکتروشیمی در کلاس و کتاب درسی
چگونگی ایجاد و رفع کج فهمی ها در مبحث الکتروشیمی
طراحی و ساخت ابزار تعاملی ساده برای تدریس الکتروشیمی
الکتروشیمی برای کودکان
طراحی فعالیت، نمایش و آزمایش ساده برای تدریس الکتروشیمی
اطلاعات همایش
  آدرس دبیرخانه: تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم، دفتر انجمن الکتروشیمی ایران   شماره تماس: 82884713-021     پست الکترونیکی: iranecs@gmail.com     نمابر:  
كليه حقوق وب سایت برای دومین همایش آموزش الکتروشیمی محفوظ است.
adak-co.ir